Перелік документів

необхідних для розгляду Заявки на надання кредиту або лізингу

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ:

 • Копія Статуту з усіма змінами і доповненнями.
 • Копія Свідоцтва про державну реєстрацію.
 • Копія Довідки про реєстрацію в Управлінні статистики.
 • Ліцензії, патенти, дозволи та погодження видані на здійснення діяльності.
 • Копії наказів (протоколів зборів засновників) про призначення директора, бухгалтера.
 • Копії паспортів та довідки ІПН засновників, директора, бухгалтера та інших осіб, які мають право підпису комерційних і фінансових документів.
 • Копія Свідоцтва платника ПДВ.
 • Копія Рішення про придбання автотехніки уповноваженого органу управління та надання права підпису посадової особи.
 • Баланси та звіти про фінансові результати на останню звітну дату та за минулий рік.
 • Розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості на останню звітну дату.
 • Розшифровка основних засобів на останню звітну дату.
 • Повний перелік відкритих Позичальником рахунків із зазначенням банківських реквізитів.
 • Довідка клієнта про обороти по рахунках клієнта за 3 останні місяці, в розрізі рахунків.
 • Довідка клієнта про наявність кредитів в банках із зазначенням термінів погашення сум кредитів і видів забезпечення.
 • Розрахунок ефективності використання предмета лізингу, окупність проекту.
 • При лізингу обладнання: копії контрактів (договорів), що підтверджують право володіння або користування площами, необхідними для здійснення діяльності (договір оренди, купівлі-продажу).

**** Усі копії повинні бути завірені печаткою підприємства та підписом посадової особи.

ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ:

 • Копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.
 • Довідка ДПІ про взяття підприємця на облік як платника податків.
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі.
 • Свідоцтво про сплату єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – фізичною особою, якщо підприємець є платником єдиного податку.
 • Картка із зразками підписів і відбитка печатки (при наявності), завірена нотаріально.
 • Ліцензії, дозволи та погодження, видані позичальнику державними органами на здійснення діяльності (якщо пов’язано з проектом).
 • Копія паспорта підприємця.
 • Копія свідоцтва платника ПДВ (при наявності).
 • Декларація про доходи за останні 2 роки діяльності, в т.ч. за останній рік поквартально.
 • Повний перелік відкритих підприємцем рахунків із зазначенням банківських реквізитів.
 • Довідка про обороти по рахунках за останні 12 місяців, в розрізі банків та розбивкою по місяцях.
 • Довідка клієнта про наявність кредитів в банках із зазначенням термінів погашення сум кредитів і видів забезпечення.
 • Розрахунок ефективності використання предмета лізингу, окупність проекту.
 • При лізингу обладнання: копії контрактів (договорів), що підтверджують право володіння або користування площами, необхідними для здійснення діяльності (договір оренди, купівлі-продажу).